Giao hàng hôm sau
Cá que phô mai 300g
65,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Cá que mayonnaise 300g
65,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả giò thịt hạt sen 400G
65,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả giò thịt đặc biệt 400G
59,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt viên DD rau củ 300G
69,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Lõi vai bò mỹ (mỏng) 310g
129,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn vai bò mỹ (mỏng) 300g
135,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn nội bò mỹ 310g
372,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba chỉ bò mỹ (dày) 300g
75,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Nugget cá lắc sữa bắp 300g
62,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chả giò thịt nấm tam vị 400G
65,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt viên DD nấm 300G
69,000 đ

Số lượng
+