Giao hàng trong 3h
Thịt xay 300g
59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Cốt lết 250g
48,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn non chặt 300g
99,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Nạc dăm 300g
68,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt vai 300g
59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt đùi 300g
59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba rọi rút sườn 500g
159,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba rọi 500g
118,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Giò sống 200g
41,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn cọng 500g
135,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn già 300g
63,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Xương cổ 500g
69,500 đ

Số lượng
+