Giao hàng trong 3h
Cốt lết 250g
41,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn non chặt 300g
88,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Giò sống 200g
37,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thăn nội 300g
61,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt đùi 300g
52,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn già 300g
54,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba rọi 500g
97,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt nách 500g
84,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sụn vai 500g
88,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt xay 300g
53,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Dựng sau 500g
79,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn cọng 500g
108,500 đ

Số lượng
+