Giao hàng hôm sau
Sườn cọng 500g
99,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn băng đạn 325g
69,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba rọi 500g
81,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn già 300g
44,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba rọi rút sườn 500g
103,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Giò sống 200g
34,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Đuôi 350g
65,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương giá 400g
32,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Da heo 500g
24,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương cổ 500g
44,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Nạc vai 300g
43,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt nách 500g
61,500 đ

Số lượng
+