Giao hàng hôm sau
Xương giá 400g
28,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Da heo 500g
19,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Mỡ heo 500g
26,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Bắp giò chặt khoanh 600g
63,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chặng dừng (nạc dây) 300g
68,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sụn vai 500g
60,000 đ

Số lượng
+