- 5 %
Giao hàng sau 2 ngày
Ba rọi 500g
112,100 đ 118,000 đ

Số lượng
+
- 5 %
Giao hàng sau 2 ngày
Sườn cọng 500g
118,275 đ 124,500 đ

Số lượng
+
- 5 %
Giao hàng sau 2 ngày
Sườn non chặt 300g
100,225 đ 105,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Thịt xay 300g
59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Thịt vai 300g
59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Thăn chuột 300g
75,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Nạc dăm 300g
68,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Cốt lết 250g
48,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Xương giá 400g
42,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Giò sống 200g
41,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Ba rọi rút sườn 500g
165,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng sau 2 ngày
Sườn già 300g
69,000 đ

Số lượng
+