Giao hàng hôm sau
Nạc dăm 300g
59,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn già 300g
54,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba rọi 500g
97,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn non chặt 300g
88,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương cổ 500g
62,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Nạc vai 300g
62,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba rọi rút sườn 500g
132,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương ống 500g
62,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Nạc đùi 300g
62,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Cốt lết 250g
41,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt xay 300g
53,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt nách 500g
84,500 đ

Số lượng
+