Giao hàng hôm sau
Ba rọi rút sườn 500g
159,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thịt xay 300g
59,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba rọi 500g
118,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn cọng 500g
135,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn non chặt 300g
99,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Dựng sau 500g
97,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Chặng dừng 300g
99,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Bắp giò chặt khoanh 600g
99,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Óc heo 150g - 2 bộ
95,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Sườn già 300g
63,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn chuột 300g
69,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Lưỡi heo làm sạch 400g
109,500 đ

Số lượng
+