- 20 %
Giao hàng hôm sau
Ba rọi 500g
167,200 đ 209,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Gói Xốt BBQ
1 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba chỉ bò mỹ (dày) 300g
75,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Lõi vai bò mỹ (dày) 410g
170,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Dẻ sườn bò mỹ 300g
162,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Lõi vai bò mỹ (mỏng) 310g
124,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn vai bò mỹ (dày) 300g
120,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Ba chỉ bò mỹ (mỏng) 300g
75,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn vai bò mỹ (mỏng) 300g
120,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Thăn nội bò mỹ 310g
372,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương cổ 500g
69,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng hôm sau
Xương giá 400g
42,000 đ

Số lượng
+