- 10 %
Giao hàng hôm sau
Giò sống 200g
26,290 đ 29,211 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn non chặt 300g
72,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba rọi 500g
81,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Ba rọi rút sườn 500g
103,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Thịt xay 300g
41,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Cốt lết 250g
35,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Nạc dăm 300g
46,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sụn vai 500g
70,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn già 300g
45,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Sườn non cọng 500g
118,000 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Dựng sau 500g
66,500 đ

Số lượng
+
Giao hàng trong 3h
Xương ống 500g
54,000 đ

Số lượng
+