Chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen của Feddy được xây dựng với mong muốn mang lại cho khách hàng những quyền lợi cao nhất khi mua hàng tại hệ thống. Khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt khi tham gia và trở thành Thành viên G Kitchen do Công ty TNHH Feddy thực hiện.

Tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen

Các khách hàng là công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport từ 18 tuổi trở lên và có phát sinh đơn hàng với Công ty TNHH Feddy (tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen, tại website www.gkitchen.com hoặc ứng dụng G Kitchen trên Android/iOS) có thể đăng kí trở thành thành viên G Kitchen bằng cách cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc cho nhân viên tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen hoặc nhân viên tổng đài 1900 1708 hoặc đăng ký thông tin trên website www.gkitchen.com hoặc ứng dụng G Kitchen trên Android/iOS sẽ được cấp Thẻ Thành viên G Kitchen là thẻ thực bằng nhựa, có dải từ và mã số thẻ, mang nhãn hiệu G Kitchen, được phát hành và quản lý bởi Công ty TNHH Feddy. Bạn có thể nhận Thẻ thành viên trực tiếp tại các cửa hàng thực phẩm G Kitchen hoặc yêu cầu nhận thẻ qua đường bưu điện.

Tất cả Thẻ Thành viên G Kitchen của bạn có thể được đăng ký để sử dụng trong chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen, nhưng bạn chỉ có thể có một (1) Thẻ được đăng ký vào tài khoản thành viên G Kitchen trên website, ứng dụng của bạn tại bất cứ thời điểm nào và chỉ có một (1) tài khoản là dành riêng cho cá nhân bạn (hoặc pháp nhân).

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân bạn đã cung cấp nếu không được phép. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Tích Lũy Điểm

Những ưu đãi bạn sẽ nhận được thông qua chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen được dựa trên số lượng điểm “Wyco” (G Kitchencoin) mà bạn tích lũy được. Bạn có thể tích lũy wyco bằng cách mua hàng tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen và xuất trình Thẻ Thành viên G Kitchen đã được đăng ký của bạn cho nhân viên tại quầy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào; hoặc sử dụng số điện thoại đã đăng kí chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen để đăng nhập mua hàng trên website www.gkitchen.com hoặc ứng dụng G Kitchen trên điện thoại hoặc đặt hàng qua tổng đài 1900 1708.

Xin lưu ý rằng khoản chi tiêu chỉ được quy đổi thành wyco và tích lũy vào Thẻ Thành viên G Kitchen đã được đăng ký vào thời điểm bạn phải xuất trình Thẻ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. “Wyco” sẽ không được tích lũy vào Thẻ hoặc tài khoản thành viên G Kitchen cho phần đơn hàng thanh toán thông qua phiếu quà tặng, voucher, e-voucher.

Số wyco bạn nhận được sẽ dựa trên giá trị mua hàng của bạn theo tỉ lệ một (1) wyco cho mỗi mười ngàn đồng Việt Nam (10.000₫) mà bạn chi tiêu có sử dụng Thẻ Thành viên G Kitchen khi mua hàng tại cửa hàng hoặc tài khoản thành viên G Kitchen khi mua hàng qua website, hotline hoặc ứng dụng đã được đăng ký. Dựa theo quyết định của G Kitchen, Wyco có thể được nhận và tích lũy ở mức làm tròn xuống mười ngàn đồng Việt Nam (10.000₫).

Trong trường hợp mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, nếu bạn không mang theo thẻ thành viên, bạn vẫn có thể được tích lũy wyco bằng cách thông báo cho nhân viên tại cửa hàng trước khi thanh toán và cung cấp các thông tin cần thiết khi được nhân viên yêu cầu.

Các Hạng Thẻ Thành viên G Kitchen

Hiện nay, có ba (3) hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen, được xác định theo số Wyco mà bạn tích lũy trong tài khoản của bạn (Hạng G KitchenLink và G KitchenVIP) hoặc theo điều kiện khách hàng lẻ hoặc khách hàng doanh nghiệp (G KitchenPremier). Bằng cách mở một tài khoản và đăng ký một Thẻ Thành viên G Kitchen, bạn sẽ tự động trở thành thành viên của G Kitchen ở hạng Thẻ Thành viên (G KitchenLink). Nếu bạn tích lũy được ít nhất chín trăm (900) Wyco mới, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên hạng Thẻ VIP (G KitchenVIP). Đối với hạng thẻ Premier (G KitchenPremier) sẽ được phát hành cho các khách hàng (pháp nhân) doanh nghiệp và đối tác của Công ty TNHH Feddy.

Khi bạn đạt được một hạng Thẻ Thành viên G Kitchen cụ thể, bạn sẽ nhận được những lợi ích mà có thể áp dụng cho hạng thẻ tại thời điểm đó.

Để nhận được đầy đủ các lợi ích của hạng Thẻ Thành viên (G KitchenLink), bạn chỉ cần liên kết Thẻ Thành viên G Kitchen của bạn vào tài khoản Thành viên của bạn thông qua số điện thoại trên website www.gkitchen.com hoặc ứng dụng G Kitchen trên điện thoại.

Bạn có thể xem hoặc theo dõi Tổng Wyco và Ưu Đãi hiện có của bạn tại trang chủ của G Kitchen tại www.gkitchen.com, ứng dụng G Kitchen trên điện thoại hoặc/và khi giao dịch tại hệ thống cửa hàng thực phẩm G Kitchen. Công ty TNHH Feddy bảo lưu quyền thay đổi số lượng mức lợi ích và thay đổi những lợi ích và Ưu Đãi có liên quan đến mỗi mức lợi ích theo quyết định chỉ riêng của Công ty TNHH Feddy tại bất cứ thời điểm nào.

Hạng Thẻ Thành viên (G KitchenLink)

Bằng cách đăng ký Thẻ Thành viên G Kitchen của bạn, bạn tự động được trở thành thành viên hạng “Thẻ Thành viên” (Thẻ G KitchenLink) của Công ty TNHH Feddy. Với Thẻ G KitchenLink mới bạn có thể bắt đầu tích lũy Wyco khi phát sinh đơn hàng tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen hoặc trên hệ thống bán hàng thông qua website, ứng dụng hoặc hotline.

Hạng Thẻ VIP (G KitchenVIP)

Khi bạn tích lũy được chín trăm (900) wyco kể từ khi trở thành Thành viên G Kitchen (Hạng Thẻ Thành viên G KitchenLink), bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ VIP – G KitchenVIP” và tổng wyco của bạn vẫn được giữ nguyên và bạn vẫn có thể tích lũy wyco như cũ. Những Ưu Đãi đối với Thẻ VIP, bao gồm:

Ưu Đãi Nâng Hạng Thẻ. Ngay khi bạn được nâng hạng “Hạng thẻ VIP – G KitchenVIP” bạn sẽ được nhận ngay một (1) phần quà trị giá năm trăm ngàn đồng (500.000đ) từ Công ty TNHH Feddy, phần quà không được quy đổi thành tiền mặt.

Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được một (1) thẻ quà tặng (voucher hoặc e-voucher) trị giá một trăm ngàn đồng (100.000đ) từ Công ty TNHH Feddy trong ngày sinh nhật của bạn, có thể được sử dụng mua hàng tại hệ thống G Kitchen (tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen, tại website G Kitchen và trên ứng dụng G Kitchen) và có thời hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày nhận.

Ưu Đãi Quà Tết. Bạn có thể chọn một trong hai mức ưu đãi (không áp dụng đồng thời) như sau:

Nếu bạn tích lũy được sáu trăm (600) đến dưới chín trăm (900) wyco trong thời gian một năm (1) tính từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm (không tính wyco đã tích lũy trong năm trước đó), bạn sẽ nhận được một bộ quà Tết trị giá hai trăm ngàn đồng (200.000đ). Trong trường hợp gần hết năm nhưng bạn vẫn chưa tích lũy đủ số wyco để nhận quà Tết hoặc số wyco tích lũy trong năm gần mức chín trăm (900) wyco, hệ thống G Kitchen sẽ gửi tin nhắn SMS hoặc thông báo qua ứng dụng thông báo cho bạn mức wyco cần tích lũy thêm để được nhận quà.

Tương tự nếu bạn tích lũy được từ chín trăm (900) wyco trở lên trong thời gian một năm (1) tính từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm (không tính wyco đã tích lũy trong năm trước đó), bạn sẽ nhận được một bộ quà Tết trị giá năm trăm ngàn đồng (500.000đ).

Hạng Thẻ Premier (G KitchenPremier)

Được phát hành cho các khách hàng (pháp nhân) là doanh nghiệp hoặc đối tác của Công ty TNHH Feddy. Với hạng Thẻ Premier, bạn vẫn được tích lũy Wyco theo quy đổi một (1) wyco tương ứng với mười ngàn đồng (10.000đ) phát sinh mua hàng tại hệ thống G Kitchen. Với hạng thẻ G KitchenPremier bạn sẽ nhận được các ưu đãi:

Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được một (1) thẻ quà tặng (voucher hoặc e-voucher) trị giá năm trăm ngàn đồng (500.000đ) từ Công ty TNHH Feddy trong ngày sinh nhật của bạn, có thể được sử dụng mua hàng tại hệ thống G Kitchen (tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen, tại website G Kitchen và trên ứng dụng G Kitchen) và có thời hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày nhận.

Ưu Đãi Quà Tết. Bạn có thể chọn một trong hai mức ưu đãi (không áp dụng đồng thời) như sau:

Nếu bạn tích lũy được sáu trăm (600) đến dưới chín trăm (900) wyco trong thời gian một năm (1) tính từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm (không tính wyco đã tích lũy trong năm trước đó), bạn sẽ nhận được một bộ quà Tết trị giá hai trăm ngàn đồng (200.000đ). Trong trường hợp gần hết năm nhưng bạn vẫn chưa tích lũy đủ số wyco để nhận quà Tết hoặc số Wyco tích lũy trong năm gần mức chín trăm (900) wyco, hệ thống G Kitchen sẽ gửi tin nhắn SMS hoặc thông báo qua ứng dụng thông báo cho bạn mức wyco cần tích lũy thêm để được nhận quà.

Tương tự nếu bạn tích lũy được từ chín trăm (900) wyco trở lên trong thời gian một năm (1) tính từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm (không tính wyco đã tích lũy trong năm trước đó), bạn sẽ nhận được một bộ quà Tết trị giá năm trăm ngàn đồng (500.000đ).

Ưu Đãi Áp dụng Giảm giá. Bạn sẽ nhận được Ưu Đãi Giảm giá năm (5) phần trăm trên hóa đơn mua hàng tại hệ thống G Kitchen. Lưu ý rằng, Ưu Đãi Giảm Giá có thể chỉ được áp dụng cho đơn hàng lẻ phát sinh tại cửa hàng hoặc trên hệ thống ứng dụng điện thoại, website, hotline; không được áp dụng cho đơn hàng sỉ hay vi phạm vào các điều khoản ràng buộc bên trên.

Ưu đãi chung cho tất cả Hạng thẻ

Với mỗi năm trăm (500) wyco tích lũy được trong thẻ (tổng wyco là bội số của 500) không giới hạn thời gian hoặc Hạng Thẻ, bạn sẽ nhận được một (1) thẻ quà tặng (voucher hoặc e-voucher) mua hàng tại hệ thống G Kitchen (tại cửa hàng thực phẩm G Kitchen, tại website G Kitchen và trên ứng dụng G Kitchen) trị giá hai trăm ngàn đồng (200.000đ) có thời hạn sử dụng trong 60 ngày kể từ ngày nhận.

Quy Định Khác

Mỗi khách hàng chỉ được sở hữu một mã số thẻ và không được chuyển nhượng.

Điểm wyco tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không thể chuyển nhượng, không dùng để thay thế các phương thức thanh toán.

Trong trường hợp làm mất thẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp thẻ mới. Phí cấp thẻ mới có thể được áp dụng.

Trường hợp, quý khách muốn thay đổi thông tin liên lạc, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Feddy hoặc hotline 1900 1708 để được cập nhật thông tin mới.

Công ty TNHH Feddy bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của Công ty TNHH Feddy mà không cần thông báo cho bạn.

Công ty TNHH Feddy có quyền thay đổi hay sửa chữa các điều khoản liên quan đến thẻ mà không cần báo trước. Mọi thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên website: G Kitchen.com.vn

Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng hoặc chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến chương trình Thẻ Thành viên G Kitchen, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Feddy, bằng cách phản hồi trực tiếp trên website chính thức của G Kitchen tại www.gkitchen.com hoặc Fanpage chính thức của G Kitchen hoặc thông qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng hàng của G Kitchen tại số 1900 1708 trong giờ hành chính từ 08h00-17h30 thứ 2 – thứ 7 (trừ ngày Chủ Nhật và các dịp lễ – Tết).